Polityka ochrony danych osobowych w OSK „EFEKT”

Co to są dane osobowe?

Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne . Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, wystarczające do jej ustalenia.

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „EFEKT” Mariusz Popko, mieszczący się pod adresem: 20-069 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 15/2, NIP: 946-000-31-40, REGON: 430476965, nr tel.: 81 743-61-71, e-mail: biuro@oskefekt.lublin.pl. Ośrodek posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00490663P wydany przez Prezydenta Miasta Lublin, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 016 wydany przez Wojewodę Lubelskiego oraz wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych pod numerem 22/2013 wydanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo pod adresem: biuro@oskefekt.lublin.pl

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych na prawo jazdy oraz szkoleń zawodowych znajdujących się w ofercie OSK „EFEKT”
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka Szkolenia Kierowców „EFEKT” Mariusz Popko (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania egzaminów państwowych w WORD
 • ustalania egzaminów państwowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
 • Pobieranie oraz aktualizacja Profilów Kandydata na Kierowcę przez portal OSK

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu, a w określonych przypadkach wszystkie pozostałe dane z dowodu osobistego oraz prawa jazdy.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym podmiotom/odbiorcom tj.: Urząd Miasta Lublin, WORD, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Urząd Dozoru Technicznego w Lublinie.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane: 10 lat - zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie zapisu na wybrane szkolenie w naszym ośrodku. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

Sprawdź cennik kursów oraz
aktualne promocje
i zapisz się na kurs już dzisiaj

CENNIK I PROMOCJE

Egzamin Państwowy krok po kroku
przykładowe pytania
egzaminacyjne

BAZA WIEDZY
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.